En el moment que parlem del nostre PLE i del autoaprenentatge i actualització de les eines i “oportunitats” que ens ofereixen les TIC, no podem deixar de parlar de la “formació al llarg de la vida”, un dels objectius claus i on les polítiques actives de les administracions tenen com un dels objectius claus dins de la Societat de la informació, tot seguint les indicacions i directives de la UE. Així doncs és el propi usuari de les TIC el que gestiona la seva actualització constant i el coneixement dins del marc de l’autoaprenentatge, i això si que pot comportar un risc i derivar a una situació d’exclusió digital, donat que la voluntat d’aprendre i reciclar-se ha d’existir.

Al parlar d’avantatges, existeixen una infinitat d’aspectes a destacar. Si breument iniciem una aproximació a la realitat de les TIC, podem dir que en les darreres tres dècades la societat i la tecnologia ha evolucionat més que en milers d’anys de història i que en aquest darrers anys, s’ha publicat més documents a la xarxa que no pas en tots els períodes de la humanitat, així doncs amb les TIC, els usuaris s’han convertit en escriptors potencials de les seves creences, de les seves vides dels seus pensaments, compartits a un “click” amb la resta de la humanitat. 
Per arribar a realitzar aquestes publicacions, s’ha necessitat l’aprenentatge en les noves TIC, el conèixer les eines disponibles i actualitzades cada dia, el poder triar els canals de comunicació més adients per a cada usuari, la dedicació personal a aprendre i donar a conèixer a la resta els seus treballs, s’han iniciat processos de sociabilització virtuals que anys enrere ni imaginàvem, inconscientment tot usuari de les TIC té el seu PLE.

Així doncs el PLE és un procés que els usuaris de les TIC ( on centrem el nostre treball, encara que  sense les TIC també existia entorn d’aprenentatge), que no acaba mai, i on per estar al dia de les noves eines, informació, noticies, espais de comunicació, ha d’existir un continu reciclatge i voluntat pròpia de l’usuari/a de voler actualitzar els seus coneixements.

Com alguns sociòlegs i investigador han aportat davant del món de les TIC, aquesta revolució tecnològica acaba de començar, així que tot usuari de les noves tecnologies ha de decidir si puja al tren o baixa a la pròxima estació.

PROPOSTA D’ALFABETITZACIÓ DIGITAL

Amb la proposta de treball “Família en Xarxa” dona resposta a les necessitats de coneixements TIC a mares i pares, dins l’entorn escolar.

La proposta d’aquesta activitat no ha estat gens difícil, potser perquè en el conjunt del grup ha vist la necessitat d’aquesta proposta davant la realitat que existeix actualment dins de les TIC entre mares, pares i fills.

Davant de la primera proposta de l’activitat i la repartició de tasques a desenvolupar per a cada un dels membres del grup, el treball ha estat realment fàcil i l’intercanvi d’opinions mitjançant l’espai de Xat de GoogleDocs ens ha permès treballar al moment les nostres propostes. No ha estat una activitat difícil ni de gaire complicació. Des de el seu plantejament a l’elaboració de tots els punt a desenvolupar ha estat una feina molt dinàmica.

El treball en grup enriqueix les aportacions, fa que cada membre prengui part en un bé comú de tot el grup, l’intercanvi de idees, la repartició de tasques, el desenvolupament, la flexibilitat de treball i la varietat d’opinions i aportacions dona com a resposta un producte elaborat de qualitat.

Donat el meu lloc de treball actual, on donar suport i formació al conjunt de persones aturades que a data d’avui trobem a l’àrea metropolitana de Barcelona, i on aquesta formació esta relacionada directament amb les TIC, la proposta de l’activitat al grup no ha estat gens complicada de oferir com a base de treball. Amb la proposta donada a conèixer als membres i la aprovació per a tots nosaltres, varem començar a treballar i proposar el desplegament de l’activitat i donar resposta a totes les parts proposades.

El treball mitjançant GoogleDocs, a permés poder treballar conjuntament, amb aportacions directes al document general i poder comentar a la zona de xat les nostres propostes i formes de treball en grup.

Davant les quatre propostes d’aquesta activitat dins de l’aula, portades a terme per a cada un dels grups de treball que son les següents:

–          aDona’t
–          Compartiendomemórias
–          Famíliaen Xarxa
–          Tallerd’alfabetització Digital

Podem observar que totes elles volen donar resposta d’actualització TIC a conjunts de destinataris que es troben davant d’un principi d’exclusió digital. Cada grup ha treballat des de les principals idees que han motivat les seves aportacions, encara que analitzant cada un d’ells segur que entre totes les aportacions podríem millorar aquestes propostes.

A nivell personal, el que m’ha agradat més ha estat el compartiendo memórias, crec que el treball per relacionar jovent amb tercera edat és molt bó. Per una banda els joves poden aprendre molt de la gent gran, amb les seves experiències, les seves casuístiques personals que ha pogut viure, l’encaix de les innovacions tecnològiques i bé tot un conjunt de coneixements que faran possible enriquir els pensament i les formes de viure dels més joves; per l’altra part, els joves aportaran la dinàmica d’inter actuació dins de l’espai, la facilitat per treballar amb les noves TIC i la voluntat d’un aprenentatge comú amb companys molt més grans que ells.

Crec que pot arribar a ser una proposta molt valida, donat que davant de la meva experiència dins del CIFO, els cursos d’Iniciació a les TIC, que en molts casos han estat composats per a persones de diferents edats, aplicant les dinàmiques necessàries des de la part de l’expert/a docent han donat com a resultat un aprenentatge molt enriquidor per a tots els membres del curs.